Maskinpark


  • Grad sax, 3000 x 6mm
  • Kantpress, 80 ton x 2,5m
  • Excenterpress, 45 ton med haspel och bandmatare
  • Excenterpress, 20 ton
  • Hydraul press, 300 ton
  • Punktsvets ESAB, 100 kVA (Som punktar aluminium)
  • Herber Rörbock, upp till 32mm
  • Rundbockningsmaskiner
  • Eckold Stukningsmaskin
  • Och diverse svetsar